Přeskočit na hlavní obsah

MS Excel - úvod do funkcí

Předpokladem pro pochopení znalostí z tohoto článku je nutné znát adresování buněk. Excel obsahuje mnoho funkcí, které nám usnadní práci s daty. Pokud chceme použít nějakou funkci, pak musíme dodržovat pravidla. Jestliže chceme užít funkci (vlastně vytváříme vzorec za použití jedné nebo více funkcí), pak ji musíme uvést symbolem =. Každá funkce má svůj název a záleží, jaké jazykové prostředí používáme. V českém prostředí má mnoho funkcí český název. Osobně to považuji za matoucí, ale pro mnoho uživatelů může být překlad přínosem. Do funkcí vkládáme argumenty. Podle funkce je potřeba použít dostatečný počet argumentů. Všechny argumenty pak oddělujeme středníkem. Argumentů může být několik a Excel nám poskytuje celkem elegantní nápovědu ke každé funkci i jejímu atributu - dokonce na tak, že nám spustí prohlížeč s detailním popisem i konkrétními příklady.
Ukázka jednoduché nápovědy v průběhu psaní
Pokud bychom klikli levým tlačítkem myši na modře podtržený název funkce, pak nás Excel přesměruje do prohlížeče na adresu s nápovědou k dané funkci.
Ukázka stránky s kompletní nápovědou včetně videonávodu


Zápis funkce

=NÁZEVFUNKCE(ARGUMENT1;ARGUMENT2;…;ARGUMENTN)

Ukažme si konkrétní a užitečný příklad a to na jedné z nejpoužívanějších funkcí - součtu hodnot.

Funkce SUMA

Tato funkce nám slouží k součtu hodnot v buňkách. Zápis má tvar SUMA(hodnota1;hodnota2;...;hodnotaN). Pokud máme hodnoty například v jednom sloupci, pak můžeme zapsat zápis mnohem elegantněji. Chceme-li sečíst hodnoty v buňkách A1 až A10, pak nemusíme zapisovat každou zvlášť, ale stačí, když uvedeme počáteční a koncovou buňku mezi které umístíme dvojtečku. Zápis bude tedy vypadat takto: SUMA(A1:A10);

Příklad: Zkusme si sečíst výdaje za měsíc. Hodnoty jsou pouze ilustrativní. Dále uvedeme pár jednoduchých funkcí vhodných k procvičení.

Funkce MIN

Funkce určí minimální hodnotu ze zadaných buněk. Zápis je jednoduchý MIN(ARGUMENTY). Opět můžeme zapsat zjednodušený zápis pomocí dvojteček.

Funkce MAX

Funguje analogicky jako funkce MIN, akorát hledá maximální hodnotu. Zápis je MAX(ARGUMENTY).
Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Návod na instalaci Office 365 (2018)

Přinášíme jednoduchý návod na instalaci Office 365 pro uživatele. Návod je určen hlavně pro vyučující a studenty Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Čáslavi.

1) Na email vám přišly instrukce od společnosti Microsoft, ve kterém naleznete přihlašovací jméno, heslo a stránku, na které se máte přihlásit. Přihlášení probíhá na portálu https://portal.office.com.

Přihlašovací jméno je ve tvaru skolniadresa@gymcas.onmicrosoft.com, kde místo skolniadresa budete mít uvedený stejný alias, jako v případě školního mailu. Heslo máte vygenerované automaticky a po přihlášení ho budete muset změnit. Nezapomeňte dodržet pravidla pro silné heslo (viz starší článek Co je vlastně silné heslo).
Přihlašovací menu na https://portal.office.com
2) Po změně hesla klikněte v pravé horní části levým tlačítkem na tlačítko s názvem Nainstalujte si office.

3) Z uvedených možností vyberte Aplikace Office 365.

4) Po stažení postupujte podle "návodu", který se objeví společně se stažením souboru.


MS Excel - relativní a absolutní adresování buněk

V následujícím článku se zaměříme na relativní a absolutní adresování buněk. V článku se zabýváme klasickým zápisem, který je méně vhodný při použití VBA.

Jak jistě víme, každá buňka je jednoznačně určena dvěma souřadnicemi - sloupcem a řádkem. Tímto způsobem se odkazujeme na jednotlivé buňky na listu a jsme schopni s nimi elegantně pracovat. Nejčastěji při tvorbě a používání vzorců.


Každý vzorec nebo výpočet je uvozen symbolem =. Pokud tedy zapíšeme =1+1, pak Excel zobrazí výsledek operace součtu dvou jedniček. Pokud se chceme odkazovat na jinou buňku, pak musíme použít její adresu, např. =A1+1 nám přičte k hodnotě v buňce A1 jedničku.
Často chceme využít kopírování vzorce. V některých případech potřebujeme, aby se odkazy dynamicky měnily. V jiných případech by pro nás bylo vyhovující, kdyby tomu tak nebylo. A v některých je výhodné měnit pouze sloupce nebo řádky. Všechny případy si rozebereme a ukážeme na konkrétních příkladech.
Relativní adresa buňky Relativní adresa je typ adresy,…

MS Word: Zarážky

V následujícím tutoriálu si ukážeme, jak snadno vytvořit zarážky a vysvětlíme si, k čemu jsou vlastně dobré.
Představme si, že chceme vytvořit jednoduchý seznam, ve kterém budou jeho jednotlivé "sloupečky" zarovnané (viz obrázek). Většina lidí se to pokusí vytvořit pomocí mezer (tedy několikrát zmáčkneme mezerník a ono se to zarovná...) Proč daný postup nefunguje? Každé písmeno je jinak široké, každé slovo jinak dlouhé a je prakticky nemožné dosáhnout cíleného efektu pomocí mezer. V tom nám ale pomohou zarážky a tabulátory. 
1) Vytvoříme si jednoduchý seznam, ve kterém budeme mít oddělené jméno, příjmení a výsledky bodů. (viz obrázek). Na kartě Zobrazení si zapneme pravítko.

2) Rozvrhněme si nejprve umístění zarážek. Samotné pořadí nechme bez zarážky. Jméno a příjmení nastavíme na 2 centimetry a zarovnáme text doleva. Pro body nastavíme 7 centimetrů a zarovnáme na desetinnou čárku.
3) V sekci Odstavec na kartě Domů klikneme do pravého dolního rohu, ve kterém je umístěna šip…