Přeskočit na hlavní obsah

MS Excel - relativní a absolutní adresování buněk

V následujícím článku se zaměříme na relativní a absolutní adresování buněk. V článku se zabýváme klasickým zápisem, který je méně vhodný při použití VBA.

Jak jistě víme, každá buňka je jednoznačně určena dvěma souřadnicemi - sloupcem a řádkem. Tímto způsobem se odkazujeme na jednotlivé buňky na listu a jsme schopni s nimi elegantně pracovat. Nejčastěji při tvorbě a používání vzorců.


Každý vzorec nebo výpočet je uvozen symbolem =. Pokud tedy zapíšeme =1+1, pak Excel zobrazí výsledek operace součtu dvou jedniček. Pokud se chceme odkazovat na jinou buňku, pak musíme použít její adresu, např. =A1+1 nám přičte k hodnotě v buňce A1 jedničku.
Často chceme využít kopírování vzorce. V některých případech potřebujeme, aby se odkazy dynamicky měnily. V jiných případech by pro nás bylo vyhovující, kdyby tomu tak nebylo. A v některých je výhodné měnit pouze sloupce nebo řádky. Všechny případy si rozebereme a ukážeme na konkrétních příkladech.

Relativní adresa buňky

Relativní adresa je typ adresy, která se při kopírování vzorce dynamicky mění.

Příklad: Máme tabulku ve které chceme sečíst odpracované hodiny zaměstnanců za dva měsíce. Sestavíme si vzorec pro součet v prvním řádku, tedy =C5+D5. Abychom nemuseli psát součet do každého řádku, pak si jednoduše vzorec nakopírujeme přetažením (zelený čtvereček v pravém dolním rohu buňky). S každým řádkem se nám odkazy změní. V druhém řádku bude vzorec vypadat =C6+D6, ve třetím =C7+D7 atd.


V tomto příkladu jsme potřebovali, aby se odkazy měnily a žádným způsobem jsme do nich nezasahovali. V těchto případech použijte vždy relativní adresu buňky.

Absolutní adresa buňky

Absolutní adresa je typ adresy, která se při kopírování vzorce nemění. Toho dosáhneme symbolem $, který umístíme do adresy. 

Příklad: Máme tabulku zaměstnanců se základním platem a chceme každému z nich přidat odměnu ve výši 3000 Kč. Sestavíme si vzorec pro součet základního platu a odměny v prvním řádku, tedy =C4+G3. Abychom zafixovali odměnu, pak mějme kursor v zápisu vzorce u buňky G3 a stiskněme klávesu F4. Excel automaticky doplní odkaz na buňku G3 o symboly $ jak u řádku, tak u sloupce. Výsledný vzorec tedy vypadá =C4+$G$3. Nyní můžeme vzorec s klidem zkopírovat do dalších řádků. Bude se nám měnit sloupec u odkazu C4, ale zafixovaná adresa ne. Tedy druhý řádek bude mít vzorec ve tvaru =C5+$G$3, další =C6+$G$3 atd.


V případech, kdy potřebujeme, aby se adresa nějaké buňky ve vzorci neměnila, použijeme absolutní adresování.

Smíšená adresa

Je ty adresy, kde se mění při kopírování pouze jedna souřadnice - tedy buď řádek nebo sloupec. Adresa může být buď:
  • řádkově absolutní
  • sloupcově absolutní
Příklad: Chceme vytvořit tabulku malé násobilky 1 až 5. Vytvoříme si vzorec do buňky prvního součinu 1*1, který s naším adresováním bude vypadat takto =A2 * B1. V tuto chvíli nemá smysl kopírovat vzorec. Mohli bychom např. zafixovat celou adresu buňky A2 a roztáhnout na celý řádek nebo analogicky zafixovat B1 a roztáhnout na celý sloupec. V naší malé tabulce by to zrovna nevadilo, ale kdybychom měli tabulku o tisíci řádcích a sloupcích, už by z toho byla otrocká práce. Je potřeba se zamyslet, co zafixovat. V prvním řádku budeme chtít mít zafixovaný pouze sloupec, tedy symbol $ umístíme k písmenu A. Vzorec nyní vypadá takto = $A2 * B1. Co se týká odkazu B1, tak nakopak chceme, aby se měnila hodnota řádku. Symbol $ umístíme pouze k číslu 1. Výsledný vzorec vypadá takto: =$A2 * B$1.


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Návod na instalaci Office 365 (2018)

Přinášíme jednoduchý návod na instalaci Office 365 pro uživatele. Návod je určen hlavně pro vyučující a studenty Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Čáslavi.

1) Na email vám přišly instrukce od společnosti Microsoft, ve kterém naleznete přihlašovací jméno, heslo a stránku, na které se máte přihlásit. Přihlášení probíhá na portálu https://portal.office.com.

Přihlašovací jméno je ve tvaru skolniadresa@gymcas.onmicrosoft.com, kde místo skolniadresa budete mít uvedený stejný alias, jako v případě školního mailu. Heslo máte vygenerované automaticky a po přihlášení ho budete muset změnit. Nezapomeňte dodržet pravidla pro silné heslo (viz starší článek Co je vlastně silné heslo).
Přihlašovací menu na https://portal.office.com
2) Po změně hesla klikněte v pravé horní části levým tlačítkem na tlačítko s názvem Nainstalujte si office.

3) Z uvedených možností vyberte Aplikace Office 365.

4) Po stažení postupujte podle "návodu", který se objeví společně se stažením souboru.


MS Word: Zarážky

V následujícím tutoriálu si ukážeme, jak snadno vytvořit zarážky a vysvětlíme si, k čemu jsou vlastně dobré.
Představme si, že chceme vytvořit jednoduchý seznam, ve kterém budou jeho jednotlivé "sloupečky" zarovnané (viz obrázek). Většina lidí se to pokusí vytvořit pomocí mezer (tedy několikrát zmáčkneme mezerník a ono se to zarovná...) Proč daný postup nefunguje? Každé písmeno je jinak široké, každé slovo jinak dlouhé a je prakticky nemožné dosáhnout cíleného efektu pomocí mezer. V tom nám ale pomohou zarážky a tabulátory. 
1) Vytvoříme si jednoduchý seznam, ve kterém budeme mít oddělené jméno, příjmení a výsledky bodů. (viz obrázek). Na kartě Zobrazení si zapneme pravítko.

2) Rozvrhněme si nejprve umístění zarážek. Samotné pořadí nechme bez zarážky. Jméno a příjmení nastavíme na 2 centimetry a zarovnáme text doleva. Pro body nastavíme 7 centimetrů a zarovnáme na desetinnou čárku.
3) V sekci Odstavec na kartě Domů klikneme do pravého dolního rohu, ve kterém je umístěna šip…