Přeskočit na hlavní obsah

MS Excel - funkce KDYŽ

V minulém díle jsme si pověděli něco o funkcích, jejich zápisu a uvedli pár jednoduchých příkladů. Dnes se seznámíme s další užitečnou funkcí a to funkcí KDYŽ (v angl. IF). Už od počátku počítačů a programů jsme chtěli, aby se programy uměly rozhodovat. V Excelu (když opomeneme makra) to můžeme udělat např. touto funkcí.

Funkce KDYŽ má tři vstupní parametry. První z nich je podmínka. Tedy výraz, u kterého můžeme rozhodnout, zdali je pravdivý či nepravdivý. Další parametr určuje, co se má stát, pokud je výraz pravdivý. Třetí parametr potom určuje, co se má stát, když je výraz nepravdivý.

=KDYŽ(PODMÍNKA;PRAVDA;NEPRAVDA)

Celé to znázorníme ještě na vývojovém diagramu:Pojďme si ukázat konkrétní příklad z matematiky, který je elementární a dá se na něm pochopit princip funkce.

Příklad: Do buňky si žádáme číslo. Excel určí, zda se jedná o číslo kladné nebo záporné a vypíše nám výsledek do jiné buňky.

Do buňky B2 zapíšeme libovolné číslo, např. 3 a do buňky B3 začneme psát funkci KDYŽ. Jak poznáme my, že je číslo kladné? Pokud je větší než nula. Tedy jako podmínku uvedeme výraz “B2>0”. Zápis znamená: Je hodnota v buňce B2 větší než nula? V případě, že ano, pak chceme, aby Excel vypsal text Kladné. Druhý parametr tedy bude “Kladné”. Poslední parametr bude odpovídat případu, že hodnota v buňce není větší než nula. Uvedeme tedy text “Záporné”. Celá funkce bude zapsána takto:

=KDYŽ(“B2>0”;”Kladné”;”Záporné”)

Po stisknutí klávesy ENTER se nám objeví text “Kladné”. Pokud si napíšeme nějaké záporné číslo, pak se nám změní text v buňce B3 na “Záporné”. Excel se tedy rozhoduje na základě hodnoty uvedené v buňce B2 a je schopen na ni reagovat.

Vylepšení a vícenásobné užití funkce KDYŽ

Pokračujeme v příkladu uvedeném výše. Vše funguje dobře, dokud nezadáme číslo 0. Excel nám vypíše, že se jedná o číslo záporné. Nula ale není kladná ani záporná. Jak upravit náš předpis tak, aby se vypsalo, že se jedná o nulu? Přidáme ještě jednu funkci když! A to tak, že ji vnoříme již do vytvořeného předpisu.

Smažeme si poslední parametr a místo něj začneme psát funkci KDYŽ();

Nyní máme zapsáno:

=KDYŽ(“B2>0”;”Kladné”;KDYŽ())

Pozn.: V případě vnořování funkcí doporučuji psát počáteční i koncovou závorku hned, abychom se v nich neztratili.

Logika našeho řešení je následující - v případě, že nezadáme číslo kladné, pak Excel přeskočí do posledního parametru a bude se ptát znovu. Dejme tomu, že se zeptám, zdali je číslo uvedené v buňce B2 záporné. Zápis podmínky je následující: “B2<0”.  V současnosti máme v buňce:

=KDYŽ(“B2>0”;”Kladné”;KDYŽ(“B2<0”;))

Když nastane druhá podmínka, tedy hodnota je menší než nula, necháme vypsat text, že se jedná o číslo záporné. Pokud není číslo ani záporné ani kladné, pak už nám zbývá jediná možnost - číslo musí být rovno nule. Necháme si tedy vypsat text Nula. Výsledný zápis bude vypadat takto:

=KDYŽ(“B2>0”;”Kladné”;KDYŽ(“B2<0”;”Záporné”;”Nula”))

Nyní máme algoritmus kompletní a můžeme zkoušet! Často se začátečníci pokouší uvést ještě jednu podmínku když - ptát se na to, jestli je číslo nule. Špatně to není, ale je to zbytečné. Jak bylo uvedeno výše - pokud už víme, že číslo není kladné a ani záporné, pak logicky musí být rovno nule. A jak by to vypadalo pomocí vývojového diagramu? 
Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Návod na instalaci Office 365 (2018)

Přinášíme jednoduchý návod na instalaci Office 365 pro uživatele. Návod je určen hlavně pro vyučující a studenty Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Čáslavi.

1) Na email vám přišly instrukce od společnosti Microsoft, ve kterém naleznete přihlašovací jméno, heslo a stránku, na které se máte přihlásit. Přihlášení probíhá na portálu https://portal.office.com.

Přihlašovací jméno je ve tvaru skolniadresa@gymcas.onmicrosoft.com, kde místo skolniadresa budete mít uvedený stejný alias, jako v případě školního mailu. Heslo máte vygenerované automaticky a po přihlášení ho budete muset změnit. Nezapomeňte dodržet pravidla pro silné heslo (viz starší článek Co je vlastně silné heslo).
Přihlašovací menu na https://portal.office.com
2) Po změně hesla klikněte v pravé horní části levým tlačítkem na tlačítko s názvem Nainstalujte si office.

3) Z uvedených možností vyberte Aplikace Office 365.

4) Po stažení postupujte podle "návodu", který se objeví společně se stažením souboru.


MS Excel - relativní a absolutní adresování buněk

V následujícím článku se zaměříme na relativní a absolutní adresování buněk. V článku se zabýváme klasickým zápisem, který je méně vhodný při použití VBA.

Jak jistě víme, každá buňka je jednoznačně určena dvěma souřadnicemi - sloupcem a řádkem. Tímto způsobem se odkazujeme na jednotlivé buňky na listu a jsme schopni s nimi elegantně pracovat. Nejčastěji při tvorbě a používání vzorců.


Každý vzorec nebo výpočet je uvozen symbolem =. Pokud tedy zapíšeme =1+1, pak Excel zobrazí výsledek operace součtu dvou jedniček. Pokud se chceme odkazovat na jinou buňku, pak musíme použít její adresu, např. =A1+1 nám přičte k hodnotě v buňce A1 jedničku.
Často chceme využít kopírování vzorce. V některých případech potřebujeme, aby se odkazy dynamicky měnily. V jiných případech by pro nás bylo vyhovující, kdyby tomu tak nebylo. A v některých je výhodné měnit pouze sloupce nebo řádky. Všechny případy si rozebereme a ukážeme na konkrétních příkladech.
Relativní adresa buňky Relativní adresa je typ adresy,…

MS Word: Zarážky

V následujícím tutoriálu si ukážeme, jak snadno vytvořit zarážky a vysvětlíme si, k čemu jsou vlastně dobré.
Představme si, že chceme vytvořit jednoduchý seznam, ve kterém budou jeho jednotlivé "sloupečky" zarovnané (viz obrázek). Většina lidí se to pokusí vytvořit pomocí mezer (tedy několikrát zmáčkneme mezerník a ono se to zarovná...) Proč daný postup nefunguje? Každé písmeno je jinak široké, každé slovo jinak dlouhé a je prakticky nemožné dosáhnout cíleného efektu pomocí mezer. V tom nám ale pomohou zarážky a tabulátory. 
1) Vytvoříme si jednoduchý seznam, ve kterém budeme mít oddělené jméno, příjmení a výsledky bodů. (viz obrázek). Na kartě Zobrazení si zapneme pravítko.

2) Rozvrhněme si nejprve umístění zarážek. Samotné pořadí nechme bez zarážky. Jméno a příjmení nastavíme na 2 centimetry a zarovnáme text doleva. Pro body nastavíme 7 centimetrů a zarovnáme na desetinnou čárku.
3) V sekci Odstavec na kartě Domů klikneme do pravého dolního rohu, ve kterém je umístěna šip…