Přeskočit na hlavní obsah

MS Word: Zarážky

V následujícím tutoriálu si ukážeme, jak snadno vytvořit zarážky a vysvětlíme si, k čemu jsou vlastně dobré.

Představme si, že chceme vytvořit jednoduchý seznam, ve kterém budou jeho jednotlivé "sloupečky" zarovnané (viz obrázek). Většina lidí se to pokusí vytvořit pomocí mezer (tedy několikrát zmáčkneme mezerník a ono se to zarovná...) Proč daný postup nefunguje? Každé písmeno je jinak široké, každé slovo jinak dlouhé a je prakticky nemožné dosáhnout cíleného efektu pomocí mezer. V tom nám ale pomohou zarážky a tabulátory. 

Ukázka seznamu
1) Vytvoříme si jednoduchý seznam, ve kterém budeme mít oddělené jméno, příjmení a výsledky bodů. (viz obrázek). Na kartě Zobrazení si zapneme pravítko.

2) Rozvrhněme si nejprve umístění zarážek. Samotné pořadí nechme bez zarážky. Jméno a příjmení nastavíme na 2 centimetry a zarovnáme text doleva. Pro body nastavíme 7 centimetrů a zarovnáme na desetinnou čárku.

3) V sekci Odstavec na kartě Domů klikneme do pravého dolního rohu, ve kterém je umístěna šipka. Objeví se nám dialogové okno. Nic na něm neměníme. V levém dolním rohu je umístěno tlačítko Tabulátory. Klikněme na něj levým tlačítkem myši.
Kliknutí na šipečku v sekci Odstavec na kartě Domů
4) Nyní si postupně navolíme zarážky. Do horního vstupního pole napíšeme číslo 2. Nepotřebujeme ani uvádět jednotku. Word defaultně nastaví centimetry za nás. Zarovnání necháme vlevo. Klikneme na tlačítko Nastavit. Jak vidíme, tak se nám v seznamu pod vstupním polem objeví zarážka nastavená na 2 centimetry.


5) Navolíme druhou zarážku. Napíšeme číslo 7 opět bez jednotek. Zarovnání zvolíme na desetinnou čárku. Klikneme na tlačítko nastavit. Seznam zarážek se nám rozšíří o další záznam.

6) Nyní máme zarážky připravené. Můžete si všimnout, že na horizontálním pravítku se nám objevili dvě značky. První z nich je umístěna na 2 centimetrech a symbolizuje zarážku se zarovnáním vlevo. Druhá je umístěna na 7 centimetrech a symbolizuje zarovnání na desetinnou čárku. Začněme psát pořadí podle obrázku v úvodu. Mezi jednotlivým zarážkami "přeskakujeme" pomocí tlačítka Tabulátor (tlačítko je umístěné nad tlačítkem Caps Lock).


Pokud si zobrazíme neviditelné znaky, pak uvidíme, že mezi jednotlivými "sloupečky" se nachází tabulátor. Zarážky jde navolit i mnohem rychleji a to poklikáním na pravítko. Nad vertikálním pravítkem se nachází malý čtvereček, který v sobě (defaultně) má symbol pro zarážku se zarovnáním doleva.

Pokud klikneme levým tlačítkem myši na výše zvýrazněný čtvereček, pak se symbol změní. Tímto si vyberete vhodnou zarážku. Pak stačí kliknout levým tlačítkem myši na horizontální pravítko (na místo, kde chcete danou zarážku mít). 

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Návod na instalaci Office 365 (2018)

Přinášíme jednoduchý návod na instalaci Office 365 pro uživatele. Návod je určen hlavně pro vyučující a studenty Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Čáslavi.

1) Na email vám přišly instrukce od společnosti Microsoft, ve kterém naleznete přihlašovací jméno, heslo a stránku, na které se máte přihlásit. Přihlášení probíhá na portálu https://portal.office.com.

Přihlašovací jméno je ve tvaru skolniadresa@gymcas.onmicrosoft.com, kde místo skolniadresa budete mít uvedený stejný alias, jako v případě školního mailu. Heslo máte vygenerované automaticky a po přihlášení ho budete muset změnit. Nezapomeňte dodržet pravidla pro silné heslo (viz starší článek Co je vlastně silné heslo).
Přihlašovací menu na https://portal.office.com
2) Po změně hesla klikněte v pravé horní části levým tlačítkem na tlačítko s názvem Nainstalujte si office.

3) Z uvedených možností vyberte Aplikace Office 365.

4) Po stažení postupujte podle "návodu", který se objeví společně se stažením souboru.


MS Excel - relativní a absolutní adresování buněk

V následujícím článku se zaměříme na relativní a absolutní adresování buněk. V článku se zabýváme klasickým zápisem, který je méně vhodný při použití VBA.

Jak jistě víme, každá buňka je jednoznačně určena dvěma souřadnicemi - sloupcem a řádkem. Tímto způsobem se odkazujeme na jednotlivé buňky na listu a jsme schopni s nimi elegantně pracovat. Nejčastěji při tvorbě a používání vzorců.


Každý vzorec nebo výpočet je uvozen symbolem =. Pokud tedy zapíšeme =1+1, pak Excel zobrazí výsledek operace součtu dvou jedniček. Pokud se chceme odkazovat na jinou buňku, pak musíme použít její adresu, např. =A1+1 nám přičte k hodnotě v buňce A1 jedničku.
Často chceme využít kopírování vzorce. V některých případech potřebujeme, aby se odkazy dynamicky měnily. V jiných případech by pro nás bylo vyhovující, kdyby tomu tak nebylo. A v některých je výhodné měnit pouze sloupce nebo řádky. Všechny případy si rozebereme a ukážeme na konkrétních příkladech.
Relativní adresa buňky Relativní adresa je typ adresy,…