Přeskočit na hlavní obsah

Geogebra Online: 3. díl - vytvoření prvního materiálu

V předešlých dílech jsme se celkem důkladně seznámili se základním prostředím. V tomto si vytvoříme první materiál, který nasdílíme ostatním uživatelům. Vytvořme jednoduchý materiál, který vykreslí graf lineární funkce. Koeficienty budeme zadávat pomocí posuvníků.


  1. Klikneme levým tlačítkem myši na Profil.
  2. V pravé části obrazovky klikneme na Nová aktivita.
  3. Nabídka materiálu je celkem široká. Nejedná se pouze o práci s java appletem GeoGebry, ale můžeme přidat mnoho dalších věcí - text, video, GeoGebra (applet), obrázek, webový prvek, pdf soubor nebo otázku. Je vidět, že je zde velký posun ve tvorbě materiálu. Můžeme tak využít již vytvořené materiály v jiných prostředích.  Do kolonky název napíšeme Lineární funkce. Přidejme text, ve kterém nadefinujeme lineární funkci pomocí matematického textu. Klikněme levým tlačítkem na text.
  4. Nadpis je nepovinný. Napíšeme do něj Definice lineární funkce. Do dalšího pole potom uvedeme definici lineární funkce. Poté klikneme na tlačítko Hotovo.
  5. Po odkliknutí tlačítka Hotovo se objeví tlačítko PŘIDAT SEKCI. Klikneme na něj a zvolíme GeoGebru.
  6. Objeví se nám dialogové okno, ve kterém máme několik možností ohledně appletu. Můžeme použít již existující, nahrát ze souboru nebo vytvořit nový. Vytvoříme nový. Objeví se nabídka s typem appletu, který chceme vytvořit. Klikneme na Grafy.
  7. Nyní se nacházíme v klasickém prostředí GeoGebry. Nejprve přidáme dva posuvníky, které nám budou představovat reálná čísla a a b. Klikneme levým tlačítkem myši na tlačítko posuvníku (viz obrázek) a z nabídky vybereme Posuvník. Ponechme klidně představené hodnoty a potvrďme.
  8. Můžeme si všimnout, že v levé části se objevili posuvníky, které můžeme také ovládat. Pod nimi je vstup, do které zapíšeme předpis y = a * x + b. Symbol * GeoGebra vnímá jako násobení. Ve své podstatě tímto zápisem definujeme funkci (GeoGebra si funkci pojmenuje sama), která je dána předpisem a * x + b. Čísla a, b jsou čísla hodnoty již definovaných čísel, které si GeoGebra přebírá z hodnot posuvníků. Tím zajistíme uživateli interaktivitu. Klikneme na tlačítko Hotovo.
  9. Náš první materiál obsahuje jen text, ve kterém definujeme lineární funkci a interaktivní applet. To nám pro začátek stačí. Applet můžeme ještě upravit pomocí tlačítka Upravit applet. V pokročilém nastavení můžeme více modifikovat samotný applet. Možností je tam mnoho, ale defaultní nastavení je dostačující a proto se jím nebudeme zabývat. Poslední věc, kterou můžeme nastavit je sdílení. Sdílet můžeme výtvor veřejně. Pokud je materiál veřejný, pak ho se bude zobrazovat ve vyhledáváních GeoGebry. Pokud bude soubor sdílen pomocí odkazu, pak ho uvidí pouze ten, kdo má přesný odkaz. Poslední možnost je mít materiál pouze jako soukromý. Tzn., že ho uvidíme pouze my po přihlášení k našemu účtu. Po kliknutí na tlačítko Uložit a zavřít se objeví materiál mezi našimi výtvory na stránce Profil.
V dnešní díle jsme si vytvořili jednoduchý interaktivní materiál i s popisem. Možnosti materiálů jsou celkem velké a záleží na našich schopnostech práce s GeoGebrou. 

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Návod na instalaci Office 365 (2018)

Přinášíme jednoduchý návod na instalaci Office 365 pro uživatele. Návod je určen hlavně pro vyučující a studenty Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Čáslavi.

1) Na email vám přišly instrukce od společnosti Microsoft, ve kterém naleznete přihlašovací jméno, heslo a stránku, na které se máte přihlásit. Přihlášení probíhá na portálu https://portal.office.com.

Přihlašovací jméno je ve tvaru skolniadresa@gymcas.onmicrosoft.com, kde místo skolniadresa budete mít uvedený stejný alias, jako v případě školního mailu. Heslo máte vygenerované automaticky a po přihlášení ho budete muset změnit. Nezapomeňte dodržet pravidla pro silné heslo (viz starší článek Co je vlastně silné heslo).
Přihlašovací menu na https://portal.office.com
2) Po změně hesla klikněte v pravé horní části levým tlačítkem na tlačítko s názvem Nainstalujte si office.

3) Z uvedených možností vyberte Aplikace Office 365.

4) Po stažení postupujte podle "návodu", který se objeví společně se stažením souboru.


MS Excel - relativní a absolutní adresování buněk

V následujícím článku se zaměříme na relativní a absolutní adresování buněk. V článku se zabýváme klasickým zápisem, který je méně vhodný při použití VBA.

Jak jistě víme, každá buňka je jednoznačně určena dvěma souřadnicemi - sloupcem a řádkem. Tímto způsobem se odkazujeme na jednotlivé buňky na listu a jsme schopni s nimi elegantně pracovat. Nejčastěji při tvorbě a používání vzorců.


Každý vzorec nebo výpočet je uvozen symbolem =. Pokud tedy zapíšeme =1+1, pak Excel zobrazí výsledek operace součtu dvou jedniček. Pokud se chceme odkazovat na jinou buňku, pak musíme použít její adresu, např. =A1+1 nám přičte k hodnotě v buňce A1 jedničku.
Často chceme využít kopírování vzorce. V některých případech potřebujeme, aby se odkazy dynamicky měnily. V jiných případech by pro nás bylo vyhovující, kdyby tomu tak nebylo. A v některých je výhodné měnit pouze sloupce nebo řádky. Všechny případy si rozebereme a ukážeme na konkrétních příkladech.
Relativní adresa buňky Relativní adresa je typ adresy,…

MS Word: Zarážky

V následujícím tutoriálu si ukážeme, jak snadno vytvořit zarážky a vysvětlíme si, k čemu jsou vlastně dobré.
Představme si, že chceme vytvořit jednoduchý seznam, ve kterém budou jeho jednotlivé "sloupečky" zarovnané (viz obrázek). Většina lidí se to pokusí vytvořit pomocí mezer (tedy několikrát zmáčkneme mezerník a ono se to zarovná...) Proč daný postup nefunguje? Každé písmeno je jinak široké, každé slovo jinak dlouhé a je prakticky nemožné dosáhnout cíleného efektu pomocí mezer. V tom nám ale pomohou zarážky a tabulátory. 
1) Vytvoříme si jednoduchý seznam, ve kterém budeme mít oddělené jméno, příjmení a výsledky bodů. (viz obrázek). Na kartě Zobrazení si zapneme pravítko.

2) Rozvrhněme si nejprve umístění zarážek. Samotné pořadí nechme bez zarážky. Jméno a příjmení nastavíme na 2 centimetry a zarovnáme text doleva. Pro body nastavíme 7 centimetrů a zarovnáme na desetinnou čárku.
3) V sekci Odstavec na kartě Domů klikneme do pravého dolního rohu, ve kterém je umístěna šip…