Přeskočit na hlavní obsah

Geogebra Online: 2. díl - orientace v základním menu

V minulém díle jsme si vytvořili účet v prostředí Geogebra Online. Nyní se seznámíme s možnostmi, které nám prostředí Geogebra.org nabízí. Celý server se ve své podstatě změnil v sociální síť, na které můžete:
  1. sledovat různé uživatele
  2. postovat na veřejnou zeď
  3. pracovat ve skupině
  4. prohlížet materiály uživatelů
  5. vytvářet vlastní materiály a následně je sdílet
Samotný server postrádá klasický chat, ale v tomto případě není nutnou součastí a třeba se ho v budoucnu dočkáme. Rozsah materiálů se navíc neomezuje pouze na matematiku. Nalezneme tu například zeměpis, fyziku, ale i práce týkající se některých reálných projektů. Oproti začátkům se Geogebra.org značně posunula. 

Screenshot úvodní stránky geogebra.org po přihlášení

Webové okno v prohlížeči počítače je rozděleno na dvě části. V levé se nachází vertikální menu s nabídkou a pravá se mění v závislosti na zvolené položce v menu. Popišme si jednotlivé sekce. 

Sekce Domů

Stránka zobrazující se po přihlášení. Zde naleznete výukové materiály, nejnovější přidané materiály apod.

Sekce Novinky

V této sekci naleznete něco jako facebookovou zeď, na které jsou nasdíleny příspěvky. Okruh příspěvků se mění podle uživatelů, které sledujete. Více o sekci Lidé. Samozřejmě, že na zeď můžete přispívat také.


Sekce Materiály

Asi nejzajímavější sekce pro učitele. Zde naleznete mnoho materiálů i s krásným rozcestníkem matematiky. Rozcestník je pojat množinově. Hlavní množinou je Matematika, která se dělí na podmnožiny (oblasti matematiky). Podle toho, jak si volíte jednotlivé oblasti, tak se filtrují jednotlivé materiály (prakticky práce s keywords) a zároveň samotný rozcestník.

Základní stránka materiálů
Detail rozcestníku

Sekce Profil

V sekci profil můžete upravit vlastní profil, spravovat svoje aktivity (vytvořené materiály) nebo knihy. Více ohledně profilu a tvorby materiálů probereme v dalším díle.


Sekce Lidé

Sekce lidé nabízí přehled uživatelů, kteří přispívají svými materiály do světa GeoGebry. Zde si volíte, koho chcete sledovat, podívat se na jeho profil a případně i na materiály, které vytvořil a sdílel veřejně. Zároveň jsou zde karty, na kterých se můžete podívat na sledované lidi a také na ty, kteří sledují Vás.

 Sekce Skupiny

V této sekci můžete vytvořit skupinu nebo se přidat do již existující. Skupinám se budeme věnovat v jiném díle, nicméně předem můžeme prozradit, že tato skupina může fungovat obdobně jako Google Classroom.


Aplikace ke stažení

Pokud chce někdo "instalovat" GeoGebru a pracovat offline, pak si může stáhnout různé moduly. Zajímavostí je GeoGebra AR (AR = augmented reality, rozšířená realita v překladu). Ale o tom někdy později.


Seznámení s jednotlivými oblastmi bylo stručné, ale pro základní orientaci jistě postačí. V dalším díle se podíváme na vytvoření jednoduchého materiálu, který nasdílíme veřejně.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Návod na instalaci Office 365 (2018)

Přinášíme jednoduchý návod na instalaci Office 365 pro uživatele. Návod je určen hlavně pro vyučující a studenty Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Čáslavi.

1) Na email vám přišly instrukce od společnosti Microsoft, ve kterém naleznete přihlašovací jméno, heslo a stránku, na které se máte přihlásit. Přihlášení probíhá na portálu https://portal.office.com.

Přihlašovací jméno je ve tvaru skolniadresa@gymcas.onmicrosoft.com, kde místo skolniadresa budete mít uvedený stejný alias, jako v případě školního mailu. Heslo máte vygenerované automaticky a po přihlášení ho budete muset změnit. Nezapomeňte dodržet pravidla pro silné heslo (viz starší článek Co je vlastně silné heslo).
Přihlašovací menu na https://portal.office.com
2) Po změně hesla klikněte v pravé horní části levým tlačítkem na tlačítko s názvem Nainstalujte si office.

3) Z uvedených možností vyberte Aplikace Office 365.

4) Po stažení postupujte podle "návodu", který se objeví společně se stažením souboru.


MS Excel - relativní a absolutní adresování buněk

V následujícím článku se zaměříme na relativní a absolutní adresování buněk. V článku se zabýváme klasickým zápisem, který je méně vhodný při použití VBA.

Jak jistě víme, každá buňka je jednoznačně určena dvěma souřadnicemi - sloupcem a řádkem. Tímto způsobem se odkazujeme na jednotlivé buňky na listu a jsme schopni s nimi elegantně pracovat. Nejčastěji při tvorbě a používání vzorců.


Každý vzorec nebo výpočet je uvozen symbolem =. Pokud tedy zapíšeme =1+1, pak Excel zobrazí výsledek operace součtu dvou jedniček. Pokud se chceme odkazovat na jinou buňku, pak musíme použít její adresu, např. =A1+1 nám přičte k hodnotě v buňce A1 jedničku.
Často chceme využít kopírování vzorce. V některých případech potřebujeme, aby se odkazy dynamicky měnily. V jiných případech by pro nás bylo vyhovující, kdyby tomu tak nebylo. A v některých je výhodné měnit pouze sloupce nebo řádky. Všechny případy si rozebereme a ukážeme na konkrétních příkladech.
Relativní adresa buňky Relativní adresa je typ adresy,…

MS Word: Zarážky

V následujícím tutoriálu si ukážeme, jak snadno vytvořit zarážky a vysvětlíme si, k čemu jsou vlastně dobré.
Představme si, že chceme vytvořit jednoduchý seznam, ve kterém budou jeho jednotlivé "sloupečky" zarovnané (viz obrázek). Většina lidí se to pokusí vytvořit pomocí mezer (tedy několikrát zmáčkneme mezerník a ono se to zarovná...) Proč daný postup nefunguje? Každé písmeno je jinak široké, každé slovo jinak dlouhé a je prakticky nemožné dosáhnout cíleného efektu pomocí mezer. V tom nám ale pomohou zarážky a tabulátory. 
1) Vytvoříme si jednoduchý seznam, ve kterém budeme mít oddělené jméno, příjmení a výsledky bodů. (viz obrázek). Na kartě Zobrazení si zapneme pravítko.

2) Rozvrhněme si nejprve umístění zarážek. Samotné pořadí nechme bez zarážky. Jméno a příjmení nastavíme na 2 centimetry a zarovnáme text doleva. Pro body nastavíme 7 centimetrů a zarovnáme na desetinnou čárku.
3) V sekci Odstavec na kartě Domů klikneme do pravého dolního rohu, ve kterém je umístěna šip…