Přeskočit na hlavní obsah

Zážitek z finále Office Arény


Dne 23. 4. 2018 se konalo finále celostátní soutěže Office Aréna, do které se probojoval i žák naší školy Radoslav Hašek. Je tradicí, aby finalista byl doprovázen koordinátorem z dané školy. Jelikož jsem se celou dobu staral o hladký průběh soutěže, doprovázel jsem Radka na jeho cestě do finále. 

Na finále se Radek musel připravit. Skládalo se ze dvou částí - první z nich byla obhajoba projektu, který navazoval na předešlá kola. Jelikož je Radek v maturitním ročníku, měl méně času na přípravy, ale i tak vytvořil prezentaci, za kterou se rozhodně nemusel stydět. Druhá část bylo skládání zkoušky MOS, ale až do poslední chvíle nikdo nevěděl, z jakého produktu se bude zkouška konat.

Ráno jsme vyjeli vlakem už v 6:50 minut, abychom byli v Praze včas. Na místě jsme byli téměř s hodinovým předstihem, ale raději dříve než později. Byli jsme uvítáni studenty STC a usazeni v přednáškové místnosti. Postupně se hlavní místnost zaplňovala studenty a jejich doprovody jak z České tak Slovenské republiky. Do finále kategorie B se probojovalo 16 nejlepších žáků obou států a celkově v obou kategoriích soutěžilo 2125 žáků ze 147 škol. Všichni, kdo se dostali do finále, byli vítězi vzhledem k velké účasti. 

Než začala samostatná kola, vyslechli jsme si uvítání, krátkou přednášku o soutěži a byla nám představena porota. Následně si finalisté chodili tahat své pořadí, ve kterém měli obhajovat svůj projekt. Radek si přál, aby byl jeden z prvních a přání se mu splnilo. Přicházel s úsměvem na tváři a číslem dvě na papírku. U samotné prezentace jsem mohl být a sledovat tak průběh celé první části. Radek mluvil plynule, nahlas, srozumitelně a celkově působil příjemným dojmem. Relativně dobře zareagoval na dotazy ze strany poroty a mohl si po svém výkonu odpočinout. V průběhu čekání na druhou část (zkouška MOS) jsme využili možnosti projít si budovu společnosti Microsoft. Začali jsme na střeše, kde byl příjemný pohled na Prahu. Poté jsme procházeli jednotlivá patra, ve kterých nám byla vysvětlena filozofie práce ve společnosti. Budova je velmi moderní s mnoha technologickými vychytávkami. 

Přibližně okolo 12. hodiny začala probíhat druhá část pro první skupinu, tedy zkouška Microsoft Office Specialist. Soutěžící v kategorii B byli rozděleni na dvě skupiny, aby byl průběh soutěže svižný a netrval příliš dlouho. Po skončení testu Radek oznamuje, že dosáhl 871 bodů z 1000. Pro splnění stačilo 700 bodů. Velkou zajímavostí bylo dobrovolné vyzkoušení zkoušky MOS v případě kategorie A (druhý stupeň základní školy a nižší stupeň víceletého gymnázia). Celkově si zkoušku vyzkoušelo asi 13 žáků a z toho 6 uspělo! Celá zkouška se skládá v anglickém prostředí produktů MS Office i s anglickým zadáním. Ve 14:45 začalo slavnostní zakončení soutěže a vyhlášení vítězů. Na umístění mezi tři nejlepší jsme nestačili, ale i tak to byla skvělá zkušenost. Tímto bych chtěl pogratulovat a poděkovat Radkovi za skvělý zážitek.


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Návod na instalaci Office 365 (2018)

Přinášíme jednoduchý návod na instalaci Office 365 pro uživatele. Návod je určen hlavně pro vyučující a studenty Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Čáslavi.

1) Na email vám přišly instrukce od společnosti Microsoft, ve kterém naleznete přihlašovací jméno, heslo a stránku, na které se máte přihlásit. Přihlášení probíhá na portálu https://portal.office.com.

Přihlašovací jméno je ve tvaru skolniadresa@gymcas.onmicrosoft.com, kde místo skolniadresa budete mít uvedený stejný alias, jako v případě školního mailu. Heslo máte vygenerované automaticky a po přihlášení ho budete muset změnit. Nezapomeňte dodržet pravidla pro silné heslo (viz starší článek Co je vlastně silné heslo).
Přihlašovací menu na https://portal.office.com
2) Po změně hesla klikněte v pravé horní části levým tlačítkem na tlačítko s názvem Nainstalujte si office.

3) Z uvedených možností vyberte Aplikace Office 365.

4) Po stažení postupujte podle "návodu", který se objeví společně se stažením souboru.


MS Excel - relativní a absolutní adresování buněk

V následujícím článku se zaměříme na relativní a absolutní adresování buněk. V článku se zabýváme klasickým zápisem, který je méně vhodný při použití VBA.

Jak jistě víme, každá buňka je jednoznačně určena dvěma souřadnicemi - sloupcem a řádkem. Tímto způsobem se odkazujeme na jednotlivé buňky na listu a jsme schopni s nimi elegantně pracovat. Nejčastěji při tvorbě a používání vzorců.


Každý vzorec nebo výpočet je uvozen symbolem =. Pokud tedy zapíšeme =1+1, pak Excel zobrazí výsledek operace součtu dvou jedniček. Pokud se chceme odkazovat na jinou buňku, pak musíme použít její adresu, např. =A1+1 nám přičte k hodnotě v buňce A1 jedničku.
Často chceme využít kopírování vzorce. V některých případech potřebujeme, aby se odkazy dynamicky měnily. V jiných případech by pro nás bylo vyhovující, kdyby tomu tak nebylo. A v některých je výhodné měnit pouze sloupce nebo řádky. Všechny případy si rozebereme a ukážeme na konkrétních příkladech.
Relativní adresa buňky Relativní adresa je typ adresy,…

MS Word: Zarážky

V následujícím tutoriálu si ukážeme, jak snadno vytvořit zarážky a vysvětlíme si, k čemu jsou vlastně dobré.
Představme si, že chceme vytvořit jednoduchý seznam, ve kterém budou jeho jednotlivé "sloupečky" zarovnané (viz obrázek). Většina lidí se to pokusí vytvořit pomocí mezer (tedy několikrát zmáčkneme mezerník a ono se to zarovná...) Proč daný postup nefunguje? Každé písmeno je jinak široké, každé slovo jinak dlouhé a je prakticky nemožné dosáhnout cíleného efektu pomocí mezer. V tom nám ale pomohou zarážky a tabulátory. 
1) Vytvoříme si jednoduchý seznam, ve kterém budeme mít oddělené jméno, příjmení a výsledky bodů. (viz obrázek). Na kartě Zobrazení si zapneme pravítko.

2) Rozvrhněme si nejprve umístění zarážek. Samotné pořadí nechme bez zarážky. Jméno a příjmení nastavíme na 2 centimetry a zarovnáme text doleva. Pro body nastavíme 7 centimetrů a zarovnáme na desetinnou čárku.
3) V sekci Odstavec na kartě Domů klikneme do pravého dolního rohu, ve kterém je umístěna šip…