Přeskočit na hlavní obsah

Co je vlastně silné heslo?Po dlouhé době něco sepisuji. Na internetu je možné nalézt mnoho článků, které se zabývají bezpečností hesla a přesto nacházím články typu Význam hesel lidé podceňují, čtvrtina uživatelů si je zapisuje na papír aj. Jsou lidé nepoučitelní nebo podceňují základní bezpečnostní pravidla? Většinou ano a to do doby, dokud se něco nestane.

Co je to bezpečné heslo a proč je dobré dodržovat základní pravidla? Za bezpečné heslo se považuje takové heslo, které nezle snadno uhádnout nebo prolomit. Mnoho (hlavně starších) lidí volí za svá hesla - data narození, jméno dítěte, příjmení za svobodna, jméno psa atd. Bez dodržování těchto zásad a pravidel používání se vystavujeme velkému riziku. A většinou ho podceňujeme do doby než přijdeme o peníze nebo neuniknou citlivé informace z našich účtů. 


Je možné se podívat i na nejhloupější hesla na internetu - gizmodo.com. Uvádím pouze deset z nich a kdo to pravidelně sleduje, tak se stále objevují ta samá hesla (převzata ze serveru gizmodo.com).
1. 123456 (Unchanged)
2. Password (Unchanged)
3. 12345678 (Up 1)
4. qwerty (Up 2)
5. 12345 (Down 2)
6. 123456789 (New)
7. letmein (New)
8. 1234567 (Unchanged)
9. football (Down 4)
10. iloveyou (New)

Pravidla tvorby hesla

Pojďme se podívat na to, jak by silné heslo mělo vypadat.
  • Heslo by mělo obsahovat alespoň 8 znakůObsahuje znaky všech tří skupin (velká a malá písmena, číslice a symboly)
  • Obsahuje nejméně jeden symbol na druhé až šesté pozici
  • Neobsahuje uživatelské jméno, ani jméno nebo příjmení uživatelského účtu
  • Nedoporučuje se používat znaky s diakritikou (ě, š, č, ř, ž, ö, ü, atd.)
A jak vypadá takové heslo? Třeba takhle:

M4m@s1ln3-h3slo

Pravidla užívání hesel

Nestačilo by pouze silné heslo. Ještě je potřeba s ním správně zacházet. Pro zvýšení bezpečnosti se doporučuje používat následujících opatření.
  • Heslo nikam nezapisujeme
  • Heslo nikomu nesdělujeme
  • Při prozrazení hesla ihned změňte
  • Heslo měňte každých 60-90 dnů nebo tak často, jak odpovídá vašim konkrétním potřebám

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Návod na instalaci Office 365 (2018)

Přinášíme jednoduchý návod na instalaci Office 365 pro uživatele. Návod je určen hlavně pro vyučující a studenty Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Čáslavi.

1) Na email vám přišly instrukce od společnosti Microsoft, ve kterém naleznete přihlašovací jméno, heslo a stránku, na které se máte přihlásit. Přihlášení probíhá na portálu https://portal.office.com.

Přihlašovací jméno je ve tvaru skolniadresa@gymcas.onmicrosoft.com, kde místo skolniadresa budete mít uvedený stejný alias, jako v případě školního mailu. Heslo máte vygenerované automaticky a po přihlášení ho budete muset změnit. Nezapomeňte dodržet pravidla pro silné heslo (viz starší článek Co je vlastně silné heslo).
Přihlašovací menu na https://portal.office.com
2) Po změně hesla klikněte v pravé horní části levým tlačítkem na tlačítko s názvem Nainstalujte si office.

3) Z uvedených možností vyberte Aplikace Office 365.

4) Po stažení postupujte podle "návodu", který se objeví společně se stažením souboru.


MS Excel - relativní a absolutní adresování buněk

V následujícím článku se zaměříme na relativní a absolutní adresování buněk. V článku se zabýváme klasickým zápisem, který je méně vhodný při použití VBA.

Jak jistě víme, každá buňka je jednoznačně určena dvěma souřadnicemi - sloupcem a řádkem. Tímto způsobem se odkazujeme na jednotlivé buňky na listu a jsme schopni s nimi elegantně pracovat. Nejčastěji při tvorbě a používání vzorců.


Každý vzorec nebo výpočet je uvozen symbolem =. Pokud tedy zapíšeme =1+1, pak Excel zobrazí výsledek operace součtu dvou jedniček. Pokud se chceme odkazovat na jinou buňku, pak musíme použít její adresu, např. =A1+1 nám přičte k hodnotě v buňce A1 jedničku.
Často chceme využít kopírování vzorce. V některých případech potřebujeme, aby se odkazy dynamicky měnily. V jiných případech by pro nás bylo vyhovující, kdyby tomu tak nebylo. A v některých je výhodné měnit pouze sloupce nebo řádky. Všechny případy si rozebereme a ukážeme na konkrétních příkladech.
Relativní adresa buňky Relativní adresa je typ adresy,…

MS Word: Zarážky

V následujícím tutoriálu si ukážeme, jak snadno vytvořit zarážky a vysvětlíme si, k čemu jsou vlastně dobré.
Představme si, že chceme vytvořit jednoduchý seznam, ve kterém budou jeho jednotlivé "sloupečky" zarovnané (viz obrázek). Většina lidí se to pokusí vytvořit pomocí mezer (tedy několikrát zmáčkneme mezerník a ono se to zarovná...) Proč daný postup nefunguje? Každé písmeno je jinak široké, každé slovo jinak dlouhé a je prakticky nemožné dosáhnout cíleného efektu pomocí mezer. V tom nám ale pomohou zarážky a tabulátory. 
1) Vytvoříme si jednoduchý seznam, ve kterém budeme mít oddělené jméno, příjmení a výsledky bodů. (viz obrázek). Na kartě Zobrazení si zapneme pravítko.

2) Rozvrhněme si nejprve umístění zarážek. Samotné pořadí nechme bez zarážky. Jméno a příjmení nastavíme na 2 centimetry a zarovnáme text doleva. Pro body nastavíme 7 centimetrů a zarovnáme na desetinnou čárku.
3) V sekci Odstavec na kartě Domů klikneme do pravého dolního rohu, ve kterém je umístěna šip…