Přeskočit na hlavní obsah

Matematika v praxi, aneb i hodně sledovaný server může publikovat nesmysly

Koncem listopadu jsme narazili na zajímavý článek, který se zabývá daní z tabáku a tím, jak Rusové řeší její vysokou hodnotu. Autorka článku pravidelně přispívá v ekonomické sekci serveru idnes.cz, takže by neměla být začátečník. Pojďme se podívat na to, co bylo na článku z hlediska matematiky tak nesmyslného. Prohlédněte si přiložený obrázek

V dané tabulce, která je v originálním zdroji uvedena zde (v podobě sloupcových grafů) je vyjádřeno, kolik procent mužů z mužů v dané zemi používá tabákové výrobky a ve vedlejším sloupečku je uvedena analogie pro ženy. Což by bylo v pořádku nebýt posledního sloupečku, ve kterém autorku nenapadlo nic jiného než daná procenta sečíst. Znamená to, že celkem kouří 86 % řecké populace? Když vezmeme v potaz věkové rozložení, pak buď musí užívat tabákové výrobky i senioři nebo malé děti. Zde je vidět, že matematika je důležitá i v oblasti žurnalistiky pokud publikujete o tématech, ve kterých se vyskytuje.

Tímto článkem nechceme nikoho urazit, ale pouze poukázat na skutečnost, že i základy matematiky mohou pěkně potrápit. Autorce přejeme co nejméně obdobných chyb.

Omlouváme se za nekvalitní tabulku, ale server idnes.cz si dané chyby všiml a opravil ji. Článek v původním znění už není možné na serveru dohledat, ale i tak přikládáme odkaz.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Návod na instalaci Office 365 (2018)

Přinášíme jednoduchý návod na instalaci Office 365 pro uživatele. Návod je určen hlavně pro vyučující a studenty Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Čáslavi.

1) Na email vám přišly instrukce od společnosti Microsoft, ve kterém naleznete přihlašovací jméno, heslo a stránku, na které se máte přihlásit. Přihlášení probíhá na portálu https://portal.office.com.

Přihlašovací jméno je ve tvaru skolniadresa@gymcas.onmicrosoft.com, kde místo skolniadresa budete mít uvedený stejný alias, jako v případě školního mailu. Heslo máte vygenerované automaticky a po přihlášení ho budete muset změnit. Nezapomeňte dodržet pravidla pro silné heslo (viz starší článek Co je vlastně silné heslo).
Přihlašovací menu na https://portal.office.com
2) Po změně hesla klikněte v pravé horní části levým tlačítkem na tlačítko s názvem Nainstalujte si office.

3) Z uvedených možností vyberte Aplikace Office 365.

4) Po stažení postupujte podle "návodu", který se objeví společně se stažením souboru.


MS Excel - relativní a absolutní adresování buněk

V následujícím článku se zaměříme na relativní a absolutní adresování buněk. V článku se zabýváme klasickým zápisem, který je méně vhodný při použití VBA.

Jak jistě víme, každá buňka je jednoznačně určena dvěma souřadnicemi - sloupcem a řádkem. Tímto způsobem se odkazujeme na jednotlivé buňky na listu a jsme schopni s nimi elegantně pracovat. Nejčastěji při tvorbě a používání vzorců.


Každý vzorec nebo výpočet je uvozen symbolem =. Pokud tedy zapíšeme =1+1, pak Excel zobrazí výsledek operace součtu dvou jedniček. Pokud se chceme odkazovat na jinou buňku, pak musíme použít její adresu, např. =A1+1 nám přičte k hodnotě v buňce A1 jedničku.
Často chceme využít kopírování vzorce. V některých případech potřebujeme, aby se odkazy dynamicky měnily. V jiných případech by pro nás bylo vyhovující, kdyby tomu tak nebylo. A v některých je výhodné měnit pouze sloupce nebo řádky. Všechny případy si rozebereme a ukážeme na konkrétních příkladech.
Relativní adresa buňky Relativní adresa je typ adresy,…

MS Word: Zarážky

V následujícím tutoriálu si ukážeme, jak snadno vytvořit zarážky a vysvětlíme si, k čemu jsou vlastně dobré.
Představme si, že chceme vytvořit jednoduchý seznam, ve kterém budou jeho jednotlivé "sloupečky" zarovnané (viz obrázek). Většina lidí se to pokusí vytvořit pomocí mezer (tedy několikrát zmáčkneme mezerník a ono se to zarovná...) Proč daný postup nefunguje? Každé písmeno je jinak široké, každé slovo jinak dlouhé a je prakticky nemožné dosáhnout cíleného efektu pomocí mezer. V tom nám ale pomohou zarážky a tabulátory. 
1) Vytvoříme si jednoduchý seznam, ve kterém budeme mít oddělené jméno, příjmení a výsledky bodů. (viz obrázek). Na kartě Zobrazení si zapneme pravítko.

2) Rozvrhněme si nejprve umístění zarážek. Samotné pořadí nechme bez zarážky. Jméno a příjmení nastavíme na 2 centimetry a zarovnáme text doleva. Pro body nastavíme 7 centimetrů a zarovnáme na desetinnou čárku.
3) V sekci Odstavec na kartě Domů klikneme do pravého dolního rohu, ve kterém je umístěna šip…