Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

MS Excel - funkce KDYŽ

V minulém díle jsme si pověděli něco o funkcích, jejich zápisu a uvedli pár jednoduchých příkladů. Dnes se seznámíme s další užitečnou funkcí a to funkcí KDYŽ (v angl. IF). Už od počátku počítačů a programů jsme chtěli, aby se programy uměly rozhodovat. V Excelu (když opomeneme makra) to můžeme udělat např. touto funkcí.

Funkce KDYŽ má tři vstupní parametry. První z nich je podmínka. Tedy výraz, u kterého můžeme rozhodnout, zdali je pravdivý či nepravdivý. Další parametr určuje, co se má stát, pokud je výraz pravdivý. Třetí parametr potom určuje, co se má stát, když je výraz nepravdivý.

=KDYŽ(PODMÍNKA;PRAVDA;NEPRAVDA)
Celé to znázorníme ještě na vývojovém diagramu:


Pojďme si ukázat konkrétní příklad z matematiky, který je elementární a dá se na něm pochopit princip funkce.
Příklad: Do buňky si žádáme číslo. Excel určí, zda se jedná o číslo kladné nebo záporné a vypíše nám výsledek do jiné buňky.
Do buňky B2 zapíšeme libovolné číslo, např. 3 a do buňky B3 začneme psát funkci KDYŽ. Jak p…
Nejnovější příspěvky

MS Excel - úvod do funkcí

Předpokladem pro pochopení znalostí z tohoto článku je nutné znát adresování buněk. Excel obsahuje mnoho funkcí, které nám usnadní práci s daty. Pokud chceme použít nějakou funkci, pak musíme dodržovat pravidla. Jestliže chceme užít funkci (vlastně vytváříme vzorec za použití jedné nebo více funkcí), pak ji musíme uvést symbolem =. Každá funkce má svůj název a záleží, jaké jazykové prostředí používáme. V českém prostředí má mnoho funkcí český název. Osobně to považuji za matoucí, ale pro mnoho uživatelů může být překlad přínosem. Do funkcí vkládáme argumenty. Podle funkce je potřeba použít dostatečný počet argumentů. Všechny argumenty pak oddělujeme středníkem. Argumentů může být několik a Excel nám poskytuje celkem elegantní nápovědu ke každé funkci i jejímu atributu - dokonce na tak, že nám spustí prohlížeč s detailním popisem i konkrétními příklady.
Pokud bychom klikli levým tlačítkem myši na modře podtržený název funkce, pak nás Excel přesměruje do prohlížeče na adresu s nápovědo…

MS Excel - relativní a absolutní adresování buněk

V následujícím článku se zaměříme na relativní a absolutní adresování buněk. V článku se zabýváme klasickým zápisem, který je méně vhodný při použití VBA.

Jak jistě víme, každá buňka je jednoznačně určena dvěma souřadnicemi - sloupcem a řádkem. Tímto způsobem se odkazujeme na jednotlivé buňky na listu a jsme schopni s nimi elegantně pracovat. Nejčastěji při tvorbě a používání vzorců.


Každý vzorec nebo výpočet je uvozen symbolem =. Pokud tedy zapíšeme =1+1, pak Excel zobrazí výsledek operace součtu dvou jedniček. Pokud se chceme odkazovat na jinou buňku, pak musíme použít její adresu, např. =A1+1 nám přičte k hodnotě v buňce A1 jedničku.
Často chceme využít kopírování vzorce. V některých případech potřebujeme, aby se odkazy dynamicky měnily. V jiných případech by pro nás bylo vyhovující, kdyby tomu tak nebylo. A v některých je výhodné měnit pouze sloupce nebo řádky. Všechny případy si rozebereme a ukážeme na konkrétních příkladech.
Relativní adresa buňky Relativní adresa je typ adresy,…

Vyučujme pro budoucnost

Sdílíme krásné a velmi inspirativní video o tom, kam by vzdělávání mělo směřovat. Současná doba je velmi ovlivňována informačními technologiemi. Je potřeba připravovat nové generace na éru, kterou si sami ani řádně nedovedeme představit. A to je náročný úkol. Nicméně, jednu věc můžeme dělat určitě... viz video ;-)

Odkaz na video DVTV

MS Word: Zarážky

V následujícím tutoriálu si ukážeme, jak snadno vytvořit zarážky a vysvětlíme si, k čemu jsou vlastně dobré.
Představme si, že chceme vytvořit jednoduchý seznam, ve kterém budou jeho jednotlivé "sloupečky" zarovnané (viz obrázek). Většina lidí se to pokusí vytvořit pomocí mezer (tedy několikrát zmáčkneme mezerník a ono se to zarovná...) Proč daný postup nefunguje? Každé písmeno je jinak široké, každé slovo jinak dlouhé a je prakticky nemožné dosáhnout cíleného efektu pomocí mezer. V tom nám ale pomohou zarážky a tabulátory. 
1) Vytvoříme si jednoduchý seznam, ve kterém budeme mít oddělené jméno, příjmení a výsledky bodů. (viz obrázek). Na kartě Zobrazení si zapneme pravítko.

2) Rozvrhněme si nejprve umístění zarážek. Samotné pořadí nechme bez zarážky. Jméno a příjmení nastavíme na 2 centimetry a zarovnáme text doleva. Pro body nastavíme 7 centimetrů a zarovnáme na desetinnou čárku.
3) V sekci Odstavec na kartě Domů klikneme do pravého dolního rohu, ve kterém je umístěna šip…

Eat. Teach. Sleep. Repeat.

Dostal se nám k dispozici zajímavý článek/video, které je k zamyšlení.

Učitelka se svěřila BBC, že chtěla nasměrovat své rozjete auto proti stromu, aby se nemusela vracet do třídy. Daná žena, která je z Hampshire, nechtěla být jmenována, ale chtěla poukázat na stresovou náročnost učitelské práce. Více než dvě třetiny učitelů tvrdí, že jejich práce má negativní vliv na jejich duševní zdraví, podle charitativní podpory partnerství pro vzdělávání.

Volný překlad článku. Přikládáme odkaz, kde naleznete zajímavé video.

https://www.bbc.com/news/av/uk-england-hampshire-46738445/a-teacher-s-story-eat-sleep-teach-repeat

Geogebra Online: 3. díl - vytvoření prvního materiálu

V předešlých dílech jsme se celkem důkladně seznámili se základním prostředím. V tomto si vytvoříme první materiál, který nasdílíme ostatním uživatelům. Vytvořme jednoduchý materiál, který vykreslí graf lineární funkce. Koeficienty budeme zadávat pomocí posuvníků.

Klikneme levým tlačítkem myši na Profil. V pravé části obrazovky klikneme na Nová aktivita. Nabídka materiálu je celkem široká. Nejedná se pouze o práci s java appletem GeoGebry, ale můžeme přidat mnoho dalších věcí - text, video, GeoGebra (applet), obrázek, webový prvek, pdf soubor nebo otázku. Je vidět, že je zde velký posun ve tvorbě materiálu. Můžeme tak využít již vytvořené materiály v jiných prostředích.  Do kolonky název napíšeme Lineární funkce. Přidejme text, ve kterém nadefinujeme lineární funkci pomocí matematického textu. Klikněme levým tlačítkem na text. Nadpis je nepovinný. Napíšeme do něj Definice lineární funkce. Do dalšího pole potom uvedeme definici lineární funkce. Poté klikneme na tlačítko Hotovo. Po odklikn…